Energieopslag

Energieopslag is het proces waarbij energie die op een bepaald moment wordt geproduceerd, wordt opgevangen en opgeslagen voor later gebruik, om de wanverhouding tussen energievraag en -aanbod te verkleinen. Een batterij, vaak een accumulator genoemd, is een apparaat dat energie opslaat. Energieopslag houdt in dat energie wordt overgebracht van vormen die moeilijk op te slaan zijn, naar vormen die gemakkelijker of kostenefficiënter zijn.

Energieopslag thuis

Je eigen energie opwekken en opslaan in een thuisbatterij is een geweldige manier om groen te zijn. Het klinkt aantrekkelijk, maar hoe werkt het in de praktijk? Een op het elektriciteitsnet aangesloten zonne-energiesysteem werkt normaal als volgt: je zonnepanelen wekken energie op, die vervolgens naar de apparatuur wordt gestuurd die er op dat moment behoefte aan heeft. Als er geen behoefte is aan elektriciteit, wordt deze opgeslagen in de accu voor later gebruik. 

Is de batterij volledig opgeladen? Dan wordt de elektriciteit terug in het net gestopt. Gebruik je een apparaat als er geen zonne-energie beschikbaar is? Dan wordt de accu gebruikt om de benodigde stroom te leveren. Pas als de accu helemaal leeg is, wordt stroom afgenomen van het net tegen het standaard inkooptarief.

Voordelen van Energieopslag

De voordelen van energieopslag zijn groot. Zo krijg je met behulp van energieopslag je eigen energie batterij, waardoor je een enorme controle en vooruitziendheid van je energieverbruik zult krijgen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen je opgeslagen energie te gebruiken wanneer de elektriciteitsprijzen stijgen of wanneer er een stroomstoring is. Hoe je het ook besluit te gebruiken, het hebben van je eigen energievoorraad biedt enorme voordelen. Hier volgen enkele van de voordelen bij het hebben van een energieopslag:

 • Verhoogde energiezekerheid
 • Grotere onafhankelijkheid op energiegebied
 • Geld en energie besparing
 • Minder impact op het milieu
 • Minder energieverspilling

Opslag duurzame energie

Opslag ODE staat voor “Duurzame Energie en Klimaat Transitie”. Het is een belasting op elektriciteit en aardgas. In je energietarieven zit de ODE al verwerkt. Daardoor Betaal je de heffing per kWh verbruikte energie en per m3 verbruikt gas. Hoe meer ODE je gebruikt, hoe meer ODE je moet betalen. ODE is door de overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat particulieren zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. Maar ook om de kosten van de productie van duurzame energie te dekken.

De regering wil de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk verminderen. Fossiele brandstoffen zullen op een gegeven moment uitgeput raken. Daarom wordt het gebruik van groene en duurzame energie zoveel mogelijk aangemoedigd. Het geld dat deze heffing oplevert, kan door de overheid worden gebruikt om de opwekking van duurzame energie te financieren. Bovendien verhoogt de ODE de kosten van je energie, waardoor je wordt gestimuleerd zo min mogelijk energie te gebruiken.

Alternatieven energieopslag

Hoe kun je energie opslaan die je niet meteen kunt gebruiken? De eenvoudigste aanpak is deze op te slaan in een batterij. Deze batterijen worden steeds meer gebruikt in ons energiesysteem, zowel op grote schaal en als zogenaamde buurt batterijen, als in de huizen van de mensen als hun eigen persoonlijke “thuisbatterij”. Toch zijn veel mensen nog op zoek naar alternatieven en die zijn er ook. Tot de alternatieven behoren:

 • Zout water
 • Warm water
 • Warm zout
 • Pumped hydro
 • Vliegwiel
 • Waterstof

Opslag zonne energie

In systemen die niet op het net zijn aangesloten, is de opslag van zonne-energie van cruciaal belang. Een zonnepaneel produceert ‘s nachts namelijk geen energie, maar de behoefte aan elektriciteit houdt niet op als de zon ondergaat. Overdag onnodig opgewekte zonne-energie wordt handig in het plaatselijke elektriciteitsnet “gepompt” en in het geval van een netgekoppelde installatie aan de leverancier verkocht. ‘s Nachts kun je de stroom weer aftappen, in de wetenschap dat je overdag genoeg groene energie hebt opgewekt om je nachtverbruik ruimschoots te dekken.

Opslag energie zonnepanelen

Opslag van zonne-energie is erg slim. Het zou namelijk zonde zijn om je eigen zelf opgewekte, hernieuwbare energie te verspillen. Groene stroom wordt ‘s avonds en ‘s nachts niet of nauwelijks opgewekt. Met als resultaat dat je gebruik maakt van het elektriciteitsnet wanneer je ‘s avonds laat elektriciteit nodig hebt. Het zou handiger zijn als je je eigen elektriciteit kan opwekken. Daar is een oplossing voor: opslag van zonne-energie.

Opslag van zonne-energie is niet alleen goed voor je budget, maar ook voor het milieu. Er zit alleen wel een “maar” aan. Zonne-energie moet worden opgeslagen met behulp van zonnepanelen, wat het gebruik van een opslagapparaat, zoals een accu, noodzakelijk maakt.

Energieopslag methodes

Accu’s zijn één vorm van energieopslag. In een zonnestroomsysteem met accu wordt een regelstation geïnstalleerd tussen de panelen, de elektrische apparatuur en eventuele accu’s. Zonnepanelen op het dak wekken groene stroom op. De regelaar stuurt deze elektriciteit naar de gadgets die er nu gebruik van maken. De accu slaat de elektriciteit op die niet nodig is. De stroom wordt teruggestuurd naar het elektriciteitsnet wanneer de batterij vol is. Als de zonnepanelen niet genoeg elektriciteit leveren om alle apparaten die op dat moment in gebruik zijn van stroom te voorzien, wordt de accu gebruikt.

Thuis opslag zonne energie

Opslag van zonne-energie is eenvoudig thuis te doen. Een energieopslagsysteem, zoals een accu, kan dit gemakkelijk realiseren. Hiermee kan je bijvoorbeeld de elektriciteit die overdag door zonnepanelen wordt opgewekt, opslaan en gebruiken. Als je thuis je eigen energie opwekt, maar misschien meer verbruikt of van plan bent te gaan verbruiken, kan deze relatief nieuwe technologie de moeite van het onderzoeken waard zijn. Door energie thuis op te slaan gebruik je minder elektriciteit van het elektriciteitsnet, wat resulteert in een lagere energierekening.

Heffing opslag duurzame energie

De heffing opslag duurzame energie en klimaattransitie ofwel ODE is een toeslag op het gebruik van aardgas en elektriciteit. De opbrengst wordt gebruikt om de opwekking van duurzame energie en de reductie van CO2 te bevorderen. De heffing en inning van de ODE is de verantwoordelijkheid van de Belastingdienst. Je energieleverancier is verantwoordelijk voor het innen van de ODE en het afdragen ervan aan de overheid. De opbrengsten van de ODE-heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie aan te moedigen.

Beleggen in energieopslag

Beleggen in energieopslag kan om verschillende redenen voordelig zijn. Sommigen zijn vooral geïnteresseerd in het toekomstige verdienmodel. Anderen willen meer zelf opgewekte duurzame energie gebruiken in hun eigen bedrijf. Daarnaast zijn er de beperkingen van het elektriciteitsnet, dat in sommige buurten nieuwe projecten voor duurzame energie niet aankan. Energieopslag kan hierbij helpen. Door elektriciteit op te slaan in batterijen of om te zetten in waterstof, bijvoorbeeld. De vraag of investeren in energieopslag voor jou lucratief is, hangt af van de hoogte van de belastingen en de huidige tarieven op de energiemarkt.

Energieopslag systeem

Je kunt een energieopslagsysteem in je huis of bedrijfspand laten installeren, zodat de duurzame energie die overblijft, kan worden opgeslagen. De installatie van een systeem voor de opwekking en opslag van zonne-energie is vrij eenvoudig. Bovendien is het gemakkelijk in te zien hoe dit geld kan besparen in het geval van hoge elektriciteitsrekeningen. Met een zonne batterij systeem kan je de overtollige energie van de zon overdag opslaan voor bijvoorbeeld gebruik ‘s nachts wanneer er niet genoeg zonlicht is.

Het zelf opslaan van opgewekte stroom

In plaats van de energie van je zonnepanelen terug te sturen naar het net, kan je ze opslaan met een thuisbatterij. Dit is een enorme batterij die elektriciteit kan opslaan. In de huizen van sommige mensen zijn ze al getest. Qua prijs is zo’n thuisbatterij nu onaantrekkelijk. thuis batterijen op zonne-energie daarentegen kunnen in de toekomst een rol spelen in de energievoorziening. Het opslaan van de opgewekte energie gaat als volgt:

 1. Zonnepanelen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.
 2. De regelaar verdeelt de opgewekte energie over de apparaten die deze op dat moment nodig hebben.
 3. Produceer je meer energie dan je apparaten op dat moment verbruiken? Het “overschot” aan opgewekte energie wordt dan opgeslagen in de thuisbatterij voor later gebruik.
 4. Pas als de batterij volledig is opgeladen, wordt de stroom naar het net gestuurd.
 5. Wanneer de zonnepanelen geen elektriciteit produceren, maar je die wel nodig hebt voor je huis, wordt de batterij gebruikt.
 6. De stroom wordt tegen inkooptarief afgenomen van het net zodra de thuisbatterij leeg is.

Bouwmarkt Nederland en het thema energieopslag

Het thema energieopslag wordt door Bouwmarkt Nederland erg serieus gevonden. Zo willen we het bij Bouwmarkt Nederland zo makkelijk mogelijk maken om een woning te verduurzamen. Hier past het thema ‘energieopslag’ dan ook goed bij. Aangezien de wereldbevolking blijft groeien en mensen meer comfort in hun huis eisen, zal het energieverbruik voor verwarming en verlichting blijven toenemen en zullen we manieren moeten vinden om energie efficiënt op te slaan. Wij van Bouwmarkt Nederland lopen dan ook voorop op het gebied van duurzaamheid.

Veelgestelde vragen

Hoe kan je je energie thuis opslaan?

Energie is thuis eenvoudig op te slaan. Energieopslagsystemen voor thuis zorgen daarbij voor de opslag van opgewekte elektriciteit of warmte, zodat je die kunt gebruiken wanneer je ze nodig hebt. Elektrische batterijen kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te slaan, terwijl warmte batterijen kunnen worden gebruikt om warmte op te slaan. Warmte kan ook worden bewaard in thermische opslag, zoals een warmwaterboiler, of in warmte batterijen. Mensen die hun eigen duurzame energie opwekken, kunnen baat hebben bij energieopslag omdat ze dan meer van hun koolstofarme energie kunnen gebruiken.

Hoe sla je energie op?

Je kunt zonne-energie opslaan in een aparte accu in of bij je huis in plaats van een autoaccu te gebruiken voor tijdelijke energieopslag. Om te beginnen gebruik je de energie die je in je eigen huis opwekt. De accu wordt opgeladen als er meer wordt opgewekt. Als de batterij volledig is opgeladen, begint het systeem elektriciteit te leveren. Natuurlijk kunnen accu’s op grotere schaal worden gebruikt om opslag te bieden voor een hele gemeenschap.

Wat betekenen de ODE en SDE voor het opslaan van duurzame energie?

De overheid betaalt subsidie voor duurzame energie via de Opslag Duurzame Energie (ODE) belasting. Sinds enkele jaren krijgen woningen en bedrijven een duurzame-energieopslag op hun energierekening. De overheid kan het opwekken van groene energie stimuleren door een extra energiebelasting te heffen. Het ontvangen geld gaat naar de subsidiepot Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). De SDE investeert de ODE vervolgens in projecten die energie opwekken en milieuvriendelijk zijn.

Hoe kun je als particulier zonne-energie opslaan?

Als eigenaar van zonnepanelen genereer je je eigen groene stroom. Wellicht wek je meer kilowattuur (kWh) op dan je op een bepaald moment verbruikt. Daarbij is het mogelijk dat je teveel stroom teruglevert aan het elektriciteitsnet. Hiervoor wordt je gecompenseerd met een terugleververgoeding. Zelf opgewekte zonne-energie kan worden opgeslagen met behulp van een thuisbatterij. Energieopslag kan op de lange termijn essentieel worden als middel om meer en duurzamere energie op te wekken. 

Hoe sla je stroom op van zonnepanelen

Iedereen weet dat zonne-energie wordt opgewekt wanneer de zon schijnt. Alleen is dat niet altijd het moment dat de energie nodig is. Tot nu toe hebben de enorme elektriciteitscentrales in het net de wanverhouding tussen vraag en aanbod gemakkelijk kunnen opvangen. Naarmate meer zonnepaneelinstallaties worden geïnstalleerd, wordt het echter steeds belangrijker om opties te vinden voor tijdelijke energieopslag, zoals batterijen of accu’s. Met accu’s kun je een hoger niveau van zelfvoorziening bereiken. Als je overdag niet thuis bent maar na zonsondergang terugkomt, kun je ervoor zorgen dat de overdag geproduceerde energie in batterijen wordt opgeslagen en ‘s avonds beschikbaar komt voor je verbruikstoestellen.

Wat voor soort accu wordt gebruikt bij energieopslag?

Thuisbatterijen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten. Een kleine accu of batterij kan 1 tot enkele kilowatturen elektriciteit opslaan. Er zijn daarentegen ook enorme accu’s met een capaciteit van meer dan 10 kWh verkrijgbaar. Accu’s kunnen vaak worden samengevoegd om de capaciteit te vergroten. Verwacht wordt dat de kosten van lithiumbatterijen in de komende jaren zullen dalen. Hoewel loodaccu’s minder duur zijn, zijn zij alleen levensvatbaar voor de opslag van zonne-energie wanneer zij deep-cycle zijn.